Kim jest doradca zamówień publicznych?


Doradca zamówień publicznych nie musi być wcale osobą doradzającą wykonawcom starającym się o możliwość zrealizowania danego zamówienia. Doradca zamówień publicznych to może być osoba, która jest w stanie wesprzeć głównie jednostki samorządu terytorialnego, przeprowadzające procedurę zamówienia publicznego, a więc zamawiającego.

Głównym zadaniem doradcy jest jednak przede wszystkim pomoc firmom, które pragną w sposób legalny wygrać przetarg na realizację konkretnej usługi. Zamówienia publiczne mogą być organizowane przez różne jednostki. Jednakże najczęściej spotkać można się, że tą jednostką jest jednostka samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne doradca powinien opanować do perfekcji, ponieważ w dużej mierze od niego zależy sukces danej firmy. Zamówienia publiczne posiadają pewne ściśle określone procedury. Dlatego też podczas, gdy ogłaszane są zamówienia publiczne doradca powinien sprawdzać aktualność obowiązujących przepisów prawnych, tak aby wszelka dokumentacja była odpowiednia pod względem prawnym. Ważnym jest również, aby firma mogła spełnić wszelkie wymagania prawne, jakie zostały zawarte w danym zamówieniu publicznym.