Dlaczego należy robić szkolenia BHP Poznań?


Szkolenie BHP Poznań jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a razie zaniedbania tej kwestii mogą zostać nałożone kary pieniężne przez Państwową Inspekcję Pracy. Koszty tego typu szkoleń zawsze ponosi pracodawca.

Istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP. Pierwsze z nich to szkolenie wstępne, na podstawie którego przyjmowane do pracy osoby mogą zostać dopuszczone do wykonywania swoich zadań. Tego typu szkolenie muszą odbyć wszyscy zatrudnieni, także na podstawie umów o dzieło czy zlecenie. Z kolei szkolenia okresowe odbywają się cyklicznie i muszą być odnawiane w zależności od zajmowanego stanowiska.

Bardzo często w zakładach pracy kwestiami BHP zajmują się specjalnie w tym celu zatrudnieni pracownicy, którzy m. in, tworzą instrukcje robocze oraz dotyczące obsługi maszyn. Inne rozwiązanie to obsługa BHP prowadzona przez specjalne firmy, które te zadania przejmują. W ten sposób nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego etatu, co z pewnością przyniesie zakładowi pewne oszczędności.

Sprawdź szczegóły